ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA LOGOPAEDICA (ISSN 2083-7283) to rocznik naukowy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Nauk o Zdrowiu wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; ukazywał się pierwotnie w latach 2006-2017, wznowiony w 2023.

Głównym celem czasopisma jest upowszechnianie wyników badań obejmujących szeroko pojęte zjawiska związane z nabywaniem systemu językowego, budowaniem i odbudowywaniem kompetencji językowych, zagadnieniami komunikacji językowej, w tym jej zaburzeń o różnej etiologii, w ujęciu lingwistycznym, neurobiologicznym, psychologicznym oraz medycznym. 

Zgłaszane teksty mogą być pisane z perspektywy językoznawczej, nauk o zdrowiu czy nauk społecznych, ale ważne, aby przedmiotem badań były kwestie szeroko rozumianej problematyki teorii i/lub praktyki logopedycznej i neurologopedycznej, tak normy, jak i zaburzeń. Przyjmujemy teksty napisane zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Upowszechniane w czasopiśmie treści są adresowane przede wszystkim do badaczy-logopedów/neurologopedów oraz praktyków-logopedów/neurologopedów (polskich i zagranicznych), ale także lingwistów, psychologów, pedagogów i lekarzy, czyli reprezentów dyscyplin, takich jak: nauki o zdrowiu, językoznawstwo czy inne dyscypliny humanistyczne, a także nauki społeczne. Mają służyć wymianie myśli naukowej oraz upowszechnianiu najnowszej, interdyscyplinarnej wiedzy i rozwiązań praktycznych. 

Do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są przede wszystkim teksty napisane w języku polskim i angielskim, w uzasadnionych przypadkach także w innych językach słowiańskich i kongresowych.

Aktualny numer

Tom 225 Nr VI (2016)
Wyświetl wszystkie wydania